twitter instagram YouTube

2017-03-16
Łączymy siły dla wspólnego działania

Wczoraj popołudniu w leszczyńskim Ratuszu z inicjatywy Miasta Leszna i Fundacji Centrum Aktywności Twórczej odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych dotyczące wspólnego organizowania wydarzenia pn. ”Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych”.

Współorganizatorami wydarzenia, które już na stałe wpisało się w kalendarz leszczyńskich imprez  jest również Europe Direct Poznań oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie.

Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenie będzie miało miejsce na leszczyńskim Rynku, który tego dnia zmieni się w Europejskie Miasteczko Obywatelskie. Inicjatorzy spotkania w krótkich wystąpieniach przedstawili wstępny zarys tego, co wydarzy się 13 maja na leszczyńskiej Starówce. Nie zabraknie atrakcji z wielu punktów naszego życia, m.in. kultury, zdrowia, czy sportu. Pojawi się scena, zaprezentowane zostaną państwa europejskie, ich kultura i społeczeństwo, zaprezentowane zostaną również leszczyńskie organizacje, które na specjalnych stanowiskach animacyjnych pokażą to, czym zajmują się na co dzień. Wszyscy obecni na wczorajszym spotkaniu zastanawiali się co fajnego możemy razem zrobić dla społeczności lokalnej, padły różne propozycje jak uatrakcyjnić wydarzenie, którego celem jest promocja nie tylko krajów europejskich, ale także efektów pracy organizacji pozarządowych, placówek oświatowych czy grup nieformalnych działających w Lesznie.

Odbyła się powszechnie znana „burza mózgów”,  jedno jest pewne działania jakie zostały zaproponowane przez osoby uczestniczące w spotkaniu z pewnością wygenerują pozytywną energię pomiędzy mieszkańcami Leszna. W toku ożywionej dyskusji zrodziły się bardzo ciekawe pomysły. Szczegóły wydarzenia zostaną podane niebawem, jednak już teraz możemy być pewni, że tegoroczne Dni Europy i Leszczyńskie Targi NGO zapowiadają się niezwykle interesująco!

Dziękujemy wszystkim obecnym  za kreatywność, otwartość i przede wszystkim ogromną chęć podjęcia wspólnego wyzwania. Cieszymy się że udało się nam po raz kolejny nawiązać ciekawy dialog i współpracę.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych, mających pomysł i chęć współdziałania do włączenia się w organizację wydarzenia. Istnieje możliwość zaprezentowania swojej organizacji, przedszkola, szkoły, grupy nieformalnej w dowolnej formie, również przygotowując występ  na specjalnie przygotowanej scenie.

Podmioty zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie załączonych formularzy:

1) dot. prezentacji na płycie Rynku:

- fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe,  placówki oświatowe, grupy nieformalne zainteresowane przygotowaniem prezentacji swojej działalności na płycie Rynku proszone są o wypełnienie formularza  (do pobrania tutaj) i wysłanie do 31 marca br. na adres e-mail: ngo@leszno.pl/. Formularze można składać również osobiście w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przy Al. Jana Pawła II 21 a. Więcej informacji pod numerem telefonu:  65 529 54 03.

2) dot. prezentacji na scenie:

- fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe,  placówki oświatowe, grupy nieformalne zainteresowane wystąpieniem na scenie proszone są o wypełnienie formularza  (do pobrania tutaj) i wysłanie do 15 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: erasmus@fundacja-cat.pl.Podkłady muzyczne należy przesłać na w/w maila lub  dostarczyć na adres: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Więzienna 3, 64-100 Leszno do 30 kwietnia 2017. Więcej informacji pod numerem telefonu:  665 480 656.

Można wypełnić dwa formularze.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu - będzie to nie tylko okazja do wypromowania własnej organizacji, przedszkola, szkoły, ale także bliższego poznania aktualnej oferty pozostałych instytucji działających w Lesznie.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas