twitter instagram YouTube

2018-10-08
Międzynarodowy Dzień Niewidomych- "Dzień Białej Laski w Lesznie"

Międzynarodowy Dzień Niewidomych-

15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych tzw. Dzień Białej Laski. Polski Związek Niewidomych, oddział w Lesznie również włącza się do ogólnopolskiej akcji.

Pierwsze oficjalne obchody w Polsce odbyły się w 1993 roku. Biała laska, podobnie jak ciemne okulary to symbol osób niewidomych. Laska jako kij od dawna była narzędziem dla ludzi niewidomych, pomagała im się poruszać i osłaniać przed niebezpieczeństwem. Pełniła ona rolę przedłużenia ręki.

Celem akcji jest kształtowanie  postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii  wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski ma przypominać wszystkim o potrzebach osób dotkniętych brakiem lub uszkodzeniem wzroku, którzy chcą żyć tak jak reszta społeczeństwa bez barier i ograniczeń.

Członkowie i działacze Polskiego Związku Niewidomych, oddział w Lesznie w tym dniu uczestniczyć będą w konferencji "REHA" organizowanej przez Fundację "Szansa dla niewidomych" w Warszawie, dlatego uroczystości lokalne odbędą się w tym roku wyjątkowo wcześniej, w czwartek 11 października. O godzinie 14:00 odprawiona zostanie msza św. w Kościele św. Jana Chrzciciela , a od 15:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbędzie się część oficjalna. Zaplanowano przemówienia, podziękowania, a także wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu "100-lecia" z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Po części oficjalnej zaplanowano biesiadę przy melodiach z okresu marszu bojowego Pierwszej Brygady.

 

Wszystkie działania honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Leszna.

Zarząd PZN w Lesznie zaprasza do wspólnego udziału i poparcia swoich działań na rzecz tak ważnej grupy społecznej: osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących.

Pamiętajmy, że osoby niewidome zazwyczaj doskonale radzą sobie w życiu codziennym. Korzystają z komunikacji miejskiej, poruszają się po ulicach, pracują, dlatego też nie należy postrzegać ich jako bezradnych. Jeśli chcemy pomóc osobie niewidomej zapytajmy czy potrzebują naszej pomocy.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas