twitter instagram YouTube

2020-02-18
Otwarte konkursy ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Otwarte konkursy ofert - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zachęcamy do zapoznania się z otwartymi konkursami ofert realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zapoznając się z ofertami będziecie mogli dowiedzieć się jaki jest rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczanych na realizację zadania, zapoznacie się z zasadami i warunkami przyznawania dotacji, a także warunkami realizacji zadania i terminem składania wniosków. 

Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalna, materialna i żywnościowa

  • www.bip.moprleszno.pl/dokument/701

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

  • www.bip.moprleszno.pl/dokument/702

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

  • www.bip.moprleszno.pl/dokument/703

Otwarty konkurs ofert na Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta

  • www.bip.moprleszno.pl/dokument/704
Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas