twitter instagram YouTube

2022-01-13
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Z końcem listopada rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Leszna. W jego wyniku wyłoniono dwie organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego i które będą prowadziły w mieście Leszno 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Z końcem listopada rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Leszna. W jego wyniku wyłoniono dwie organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego i które będą prowadziły w mieście Leszno 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" - Góra

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji konkretnej osoby. Mają one na celu podniesienie świadomości na temat przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym pozwiązanie problemu (w razie potrzeby jest również możliwe sporządzenie z osobą zainteresowaną odpowiedniego planu działania i pomoc w jego realizacji). Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc obejmuje:

 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • Nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

LOKALIZACJA PUNKTU
Budynek Szkoły Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno

Punkt czynny:

 • Poniedziałek - 15:00 - 19:00
 • Wtorek - 15:00 - 19:00
 • Środa - 15:00 - 19:00
 • Czwartek - 15:00 - 19:00
 • Piątek - 15:00 - 19:00

Rejestracja

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na spotkanie! Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655298100

___________________________________________________________________________

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Leszna - Fundacja Togatus PRO BONO - Olsztyn

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA

Porada przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • Nieodpłatną mediację.

LOKALIZACJA PUNKTU:

Lokal biurowy znajdujący się w budynku przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 45a 

Punkt czynny:

 • Poniedziałek – 13:00 - 17:00                         
 • Wtorek – 8:00 - 12:00             
 • Środa – 13:00 - 17:00                         
 • Czwartek – 8:00 - 12:00                                 
 • Piątek – 8:00 - 12:00                          

Rejestracja 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas