twitter instagram YouTube

2021-01-04
Ruszyły konkursy z zakresu sportu

Ruszyły konkursy z zakresu sportu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

KONKURS: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych
Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.  Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej  bazy sportowej. Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych.
Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć.

Kwota konkursu: 550 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 550 000.00 PLN
Składanie ofert do 15 stycznia 2021r. do godziny 14:00.

Link do konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/101

 

KONKURS: Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna międzynarodowych i krajowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 50 000.00 PLN
Składanie ofert do 15 stycznia 2021r. do godziny 14:00.

Link do konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/103

 

KONKURS: Rozwój sportu na Terenie Miasta Leszna - I Tura 2021

Cele zadania objętego konkursem: 

1)       poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników (kategoria senior) klubów sportowych;

2)       osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3)       poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4)       promocja sportu i aktywnego stylu życia.

5)       umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.


Przedmiotem konkursu jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników (kategoria senior)  klubów sportowych.

Kwota konkursu: 415 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 415 000.00 PLN

Składanie ofert do 15 stycznia 2021r. do godziny 14:00.

Link do konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/105

 


MIEJSCE SKŁADANIA WERSJI PAPIEROWEJ DLA WSZYSTKICH KONKURSÓW: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta
Osoba do kontaktu: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas