twitter instagram YouTube

2023-01-24
Spotkanie organizacji pozarządowych

Spotkanie organizacji pozarządowych

W dniu 23.01.2023 r. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna odbyło się spotkanie informacyjne z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej.

Spotkanie miało na celu przekazanie istotnych uwag dotyczących realizacji i rozliczania zadań publicznych.
Każdy z uczestników otrzymał komplet niezbędnych dokumentów zawierających wskazówki jak je prawidłowo wypełnić. Spotkanie zostało podzielone na trzy części :

W I części Anna Szymańska, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,omówiła następujące zagadnienia :

·         ważne zapisy umowy o dofinansowanie realizacji z zadań publicznych wraz z załącznikami,

·         sprawozdanie z realizacji zadań publicznych wraz z załącznikami,

·         wkład własny osobowy i finansowy NGO,

·         zestawienie dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania,

·         jak poprawinie opisywać dokumenty finansowo - księgowe,

·         obowiązki sprawozdawcze NGO w zakresie promocji i informacji oraz dokument obowiązujący w Urzędzie Miasta Leszna – „Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji”,

·         Generator wniosków eNGO,

·         najczęściej popełniane błędy przy rozliczeniu dotacji,

·         narzędzia pomocne dla NGO ( strona www.ngo.leszno.pl, w tym : kalendarz NGO/ogłoszenia/baza NGO/konkursy).

II część spotkania poprowadziła Agnieszka Klopsz, Koordynator Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, która opowiedziała,
jakie dokumenty organizacje pozarządowe muszą przedłożyć w ramach aktualnie składanych sprawozdań w zakresie pomocy społecznej.

Ostatnia część była poświęcona dyskusji z uczestnikami. Urzędnicy odpowiadali na pytania NGO.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas