twitter instagram YouTube

2017-12-06
Wybrano Wolontariuszy Roku 2017 (zdjęcia)

We wtorek, 5 grudnia poznaliśmy laureatów konkursu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017". Statuetki dla nagrodzonych wręczył Prezydent Łukasz Borowiak doceniając w ten sposób bezinteresowną działalność wolontariuszy.

Data wydarzenia wybrana została nieprzypadkowo. 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich tych, którzy poświęcają swój wolny czas działając na rzecz innych. Bezinteresownie pomagają tym, którzy tego potrzebują. Sprawiają, że dzięki ich działaniom świat staje się piękniejszy. I właśnie takim osobom dziękowano we wtorek, 5 grudnia podczas podsumowania konkursu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017”.

Podczas gali podsumowano projekt „SLOW 2 – Subregion Leszczyński Ogarnięty Wolontariatem” podczas którego świętowano Dzień Partycypacji Subregionu Leszczyńskiego. Za tą część gali odpowiadała Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Leszczyńskie Centrum Wolontariatu oraz Fundacja Arena i Świat.

Konkurs  „Leszczyński Wolontariusz Roku 2017” jest formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają. Jego celem jest promowanie i kształtowanie postaw prospołecznych oraz wyrażenie podziękowania tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna, a także prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.

 „Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie szczególne, bo honorować będziemy wyjątkowych, wspaniałych ludzi jakimi jesteście Wy, Drodzy Wolontariusze. W codziennym pośpiechu nie zapominacie o działaniach dobroczynnych oraz pracy na rzecz innych. Jesteście wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej, jaką jest wolontariat”- podkreślał Prezydent Łukasz Borowiak

Konkurs organizowany jest w sześciu kategoriach: Wolontariat Szkolny (osoba indywidualna do 18 roku życia), Wolontariat Młodzieżowy (osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat), Wolontariat Dorosły (osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat, Wolontariat Senioralny  (osoba indywidualna powyżej 55 roku życia),  Wolontariacka Grupa Roku oraz Inicjatywa Obywatelska.

Oceny kandydatów dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele leszczyńskiego samorządu, lokalnych mediów oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wybór nagrodzonych nie był łatwy bo wszyscy zgłoszeni do konkursu zasłużyli na słowa uznania oraz nagrody.

W kategorii Wolontariat Szkolny wyróżnienie otrzymała 13- letnia Amelia Cieślak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie zgłoszona przez Martę Prałat-Michalak (Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie).  Statuetkę „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2017” odebrała Kinga Ratajczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie zgłoszona przez Katarzynę Kępkę (I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie).

Kategorię Wolontariat Młodzieżowy wygrał Andrzej Osowski z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”, którego zgłosiła Kamila Grzywaczyk (Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa", Młodzieżowe Centrum Profilaktyki "Alternatywa")

W kategorii Wolontariat Dorosły statuetkę otrzymał  Witold Wachowiak ze Stowarzyszenia Pozytywka. Zgłoszony został przez Bernadettę Ratajczak (Stowarzyszenie Pozytywka) oraz Krzysztofa Laseckiego (Stowarzyszenie Survival Team Leszno).

W kategorii Wolontariat Senioralny wyróżnienie otrzymała Janina Nyczka ze Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” zgłoszona przez Teresę Rękosiewicz (Stowarzyszenie "Wygraj Siebie").

Laureatką w kategorii Wolontariat Senioralny została Grażyna Banasik, założycielka Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności zgłoszona przez Karolinę Glapiak (Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności).

Wyróżnienie w kategorii Wolontariacka Grupa Roku otrzymała Szkolna Grupa Wolontariuszy „Podaj dłoń" działająca przy Zespole Szkół nr 2 w Lesznie zgłoszona przez Krystynę Łasowską (Zespół Szkół nr 2 w Lesznie). Laureatem została Grupa Wolontariuszy działających przy Związku Stowarzyszeń Bank Żywności zgłoszona przez Iwonę Wawrzyniak (Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno).

Nowością w tegorocznej edycji konkursu była kategoria Inicjatywa Obywatelska. Laureatem został  Bieg „Transplantacja to Życie” organizowany przez Zespół Szkół nr 4 w Lesznie zgłoszony przez Władysławę Przybyłę (Zespół Szkół nr 4 w Lesznie).

Wręczono także podziękowania mieszkańcom Leszna, którzy w roku 2017 wykazali się szczególnym zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej. Odebrali je Monika Borys, Katarzyna Czyżak, Zofia Skrzypczak-Czekajło oraz Emil Majorek.

Z okazji trzeciej edycji konkursu Prezydent Łukasz Borowiak zdecydował także o przyznaniu Diamentu Wolontariatu. Te wyjątkowe wyróżnienia wręczono Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności przy którym działa Centrum Wolontariatu,  a także Fundacji Centrum Aktywności Twórczej przy której działa Leszczyńskie Centrum Wolontariatu.

W sumie w konkursie bralo udział 128 wolontariuszy. Najliczniej reprezentowaną kategorią była Wolontariacka Grupa Roku, w której zgłoszono 13 kandydatur. 

Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej jak i chęć pomocy drugiej osobie.

Organizatorami wydarzenia byli: Miasto Leszno, Fundacja Arena i Świat, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej oraz Leszczyńskie Centrum Wolontariatu. Partnerem był Miejski Ośrodek Kultury.

Galę poprowadzili Beata Donaj i Michał Dudka.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas