twitter instagram YouTube

2019-05-20
Zespół Cantus z nagrodami

Zespół Cantus z nagrodami

W VI Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej Carmen Fidei, leszczyński Zespół Cantus działający przy Stowarzyszeniu Zespołu Wokalnego Cantus otrzymał srebrny dyplom laureata.

Ponadto zespół otrzymał puchar posła Mieczysława Kazimierza Baszko oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.

Konkurs odbył się w pięknym i malowniczym Goniądzu nad Biebrzą.

Założenia i cele konkursu:

  • popularyzacja religijnej pieśni chóralnej
  • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym
  • podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych
  • wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami
  • promocja miasta i regionu

Gratulujemy!

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas