twitter instagram YouTube

2019-07-17
Zgłoszenia

Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje kultury, spółki i jednostki miejskie, placówki oświatowe, firmy, a także grupy zaangażowane społecznie do wzięcia udziału w jubileuszowej 5 edycji Aktywnego Obywatelskiego Leszna.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

 a) pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

    Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

 b) pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl

 c) dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

 Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas