twitter instagram YouTube

2020-02-22
Źródła dotacji dla organizacji

Źródła dotacji dla organizacji

Polecamy Waszej uwadze zestawienie ciekawych i nieznanych źródeł, z których ubiegać się można o dotacje na działania społeczne. Zapraszamy do lektury.

Fundacja Kronenberga

Dofinansowanie można pozyskać na działania związane z: innowacjami w edukacji, edukacją ekonomiczną i przedsiębiorczością, dziedzictwem kulturowym, twórczością artystyczną dzieci i młodzieży, ochroną zdrowia i polityką społeczną.

Fundusz Obywatelski

W ramach Funduszu Obywatelskiego wspierane będą inicjatywy edukacyjne, strażnicze, obywatelskie, konsultacyjne. Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.

Fundacji Tauron

Fundacja wspiera działania społeczne głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki.

Fundacja PGE

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, itp. Wnioski można składać cały czas.

Fundacja mBanku

Jeżeli działają Państwo na rzecz edukacji matematycznej, lub okołomatematycznej, mFundacja jest dla Państwa. Instytucja finansuje projekty edukacyjne w tym obszarze. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są na bieżąco.

Fundacja Lotto

Fundacja wspiera inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Nabór wniosków jest prowadzony na bieżąco.

Fundacja KGHM

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach - kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Dofinansowuje działania instytucji z regionu, ale i całej Polski. Wnioski można składać przez cały czas.

Fundacja "Pocztowy Dar"

Fundacja współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty wspierające edukację, propagujące tolerancję i przeciwdziałanie dyskryminacji. Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Fundacja NEUCA

Fundacja NEUCA wspiera działania prozdrowotne, udzielając dotacji instytucjom i osobom fizycznym.

Fundacja ENEA

Fundacja Enea obejmuje swoim wsparciem działania nakierowane na rozwój dzieci i młodzieży, aktywizację obszaru edukacji, sport i promocję zdrowego trybu życia. Wnioski o dofinansowanie można składać na bieżąco.

Fundacja ORLEN Dar Serca

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe w działaniach edukacyjnych i pro-dziecięcych. Wnioski o darowiznę można składać na bieżąco.

Fundacja Lotos

Fundacja Lotos wspiera inicjatywy w trzech kluczowych obszarach, tj. ekologia i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wyrównywanie różnic społecznych, z nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę.

Polska Spółka Gazownictwa

Spółka prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw społecznych. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

 

Wykaz innych fundacji korporacyjnych znajdziecie TUTAJ

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas