twitter instagram YouTube

2020-02-17
Ankieta dla organizacji pozarządowych

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Miasto Leszno zaprasza organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenie, kluby sportowe i inne podmioty działające w obszarze pożytku publicznego do wypełnienia ankiety. Termin nadsyłania ankiet – 17 lutego 2020r.

Celem zbierania informacji jest zaktualizowanie bazy danych leszczyńskich organizacji pozarządowych, ocena współpracy oraz pozyskanie danych o potencjale kadrowym sektora leszczyńskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających, lub chcących w przyszłości działać na rzecz społeczności lokalnych. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację ocen poszczególnych organizacji. Prosimy zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości naszej współpracy.

FORMULARZ ANKIETY ZNAJDZIESZ TUTAJ

Ankietę w wersji edytowalnej można pobrać również poniżej.

Wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

  • wkis@leszno.pl dot. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych działających w zakresie kultury i sportu;
  • ngo@leszno.pl dot. organizacji pozarządowych działających w pozostałych obszarach

lub złożyć w Urzędzie Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi,  do dnia 17 lutego 2020 roku.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety można kierować na adres Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: e-mail: ngo@leszno.pl, telefon 65  529 54 03 oraz Wydziału Kultury i Sportu: e-mail: wkis@leszno.pl, telefon 65 529 81 54.
 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas