twitter instagram YouTube

2018-07-09
Zgłoś swój pomysł!

Co?

Możesz również zgłosić własny pomysł i zorganizować inicjatywę dla mieszkańców

Gdzie?

wszystko zależy od Ciebie

Kiedy?

w terminie 16-23.09.2018r.

Zaplanuj przedsięwzięcie, którego celem bedzie nie tylko promocja i informacja na temat twojej Organizacji/Instytucji/grupy etc., ale przede wszystkim wygenerowanie pozytywnej energii kształtującej relacje między organizacjami pozarządowymi, podmiotami zaangażowanymi społecznie, a mieszkańcami Leszna.

Zgłoś swój pomysł i opisz go w formularzu zgłoszeniowym w rubryce: Imprezy Towarzyszące

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas