twitter instagram YouTube

2020-06-25
Najważniejsze źródła finansowania w czasie COVID-19

Najważniejsze źródła finansowania w czasie COVID-19

W czasie pandemii organizacje mogą uzyskać pomoc poprzez 4 programy.

Poniżej przedstawiamy programy powstałe na potrzeby związane ze skutkami COVID-19.

 Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

 • Celem Programu jest pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa oraz doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.
 • Działania dzielą się na II priorytety:
  Priorytet 1: Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych. Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 000 zł.
  Priorytet 2: Bezpieczeństwo NGO. Kwota dofinansowania wynosi 2 000 zł40 000 zł
 • Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00. do wykorzystania środków w ramach Programu.

          Link do programu tutaj.

 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020 

 • W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
  1. 
  POMOC DORAŹNA- pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.
  2. ŻYCIE PUBLICZNE- pokrycie kosztów uczestnictwa pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
  3. CZŁONKOSTWO- pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji).
 • Dotacja celowa może wynieść do 10 000 zł.
 • Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków.

          Link do programu tutaj 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Projekty sektorowe

 • Działania mające na celu wzmocnienie organizacji i ruchów obywatelskich, tworzenie przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania oraz podniesienie jakości oferowanych przez nie usług.
 • Minimalna kwota dotacji: 25 000 euro, maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro.
 • Wnioski wstępne: przyjmowane będą do 30 czerwca 2020 r. 

10 czerwca br. został zniesiony wkład własny

          Link do programu tutaj

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

 • W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa oferowane jest wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
 • Dotacja może wynosić od 10 000 zł do 30 000 zł. 
 • Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020 r.

  Link do programu tutaj

Koniecznie zajrzyjcie również do prezentacji "Rozwiązania Urzędu Miasta Leszna dla NGO w czasie pandemii".

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas