twitter instagram YouTube

2020-04-30
"Palcem po Lesznie" - Park Jonstona

Dziś w ramach cyklu "Palcem po Lesznie" zapraszamy Was na spacer po Parku im. Jana Jonstona.

Park położony jest wzdłuż Al. Jana Pawła II. i posiada charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. Zajmuje obszar 4,85 ha i jest zarządzany przez Miejski Zakład Zieleni.

Park Jonstona tworzą w rzeczywistości trzy tereny zielone, które przecina Al. Jana Pawła II. Początek funkcjonowania parku przypada na rok 1972 r., kiedy to zakończono niwelowanie terenu dawnych cmentarzy.

W 1947 r. Miejska Rada Narodowa wydała uchwałę, która dotyczyła zaprzestania pochówków i nakazywała likwidację Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego, gdzie spoczywali między innymi Bracia czescy oraz kalwini. W drugiej połowie lat 60 rozpoczęto likwidację starego cmentarza katolickiego, mimo, że ostatni pochówek miał tam miejsce w 1957.

We wschodniej części parku znajduje się owalny plac z fontanną oraz rzeźby plenerowe. W części centralnej parku umieszczony jest pomnik Jana Jonstona, który w latach 1625-1656 był związany z Lesznem, a od 1976 r. w trzechsetną rocznicę śmierci stał się on patronem nowego parku.

Park im. Jana Jonstona

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas