twitter instagram YouTube

2018-12-03
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2019

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2019

W dniu 3 grudnia 2018r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

Cele zadania objętego konkursem:

 

  • poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
  • osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
  • poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
  • promocja sportu i aktywnego stylu życia.
  • Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.

Przedmiotem konkursu jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 

  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 Oferty należy składać do 17 grudnia 2018r. 

Szczegóły na stronie: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/4865/kis-427-199-2018

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas