twitter instagram YouTube

2014-06-30
Bezpieczne dzieciństwo

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2014/2015. Wnioski należy składać do 11 lipca 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:

  1.    Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Projekty profilaktycznie i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.

Działania finansowane w ramach programu:

- pomoc psychologiczna i wsparcie dla ofiar przemocy w sieci i uzależnień od mediów elektronicznych,

- debaty, konkursy, happeningi, gry terenowe i inne działania edukacyjne i aktywizujące dzieci i młodzież,

- warsztaty i szkolenia.

2.     Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)

Projekty mające na celu zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci oraz zapewnienie pomocy psychologicznej i wsparcia rodzinom z małymi dziećmi zagrożonymi krzywdzeniem.

Beneficjenci: dzieci w wieku 0-6 lat, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści

Działania finansowane w ramach programu:

- podnoszenie umiejętności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi emocjami i wychowania bez przemocy,

- organizacja szkoleń i warsztatów,

- organizacja superrewizji dla profesjonalistów,

- poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin - rozwijanie współpracy instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. 

3.     Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia

Projekty mające na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, w tym wsparcie dziecka - ofiary przestępstwa, biorącego udział w procedurach prawnych i przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie.

Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.

Działania finansowane w ramach programu:

- edukacja w zakresie prawnej i psychologicznej ochrony dzieci, ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, oraz dzieci-ofiar komercyjnego wykorzystywania

- bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci, ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, oraz dzieci-ofiar komercyjnego wykorzystywania,

- organizacja szkoleń i warsztatów,

- rozwijanie współpracy instytucjonalnej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O granty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, które w ramach prowadzonych działań non-profit, wspierają społeczność lokalną w podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Kwota dotacji: od 5 do 35 tysięcy złotych (min. 10% wkładu własnego)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 11 lipca do godz. 15.00

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Wnioski można składać wyłącznie przez generatory wniosków.

Aby wypełnić formularz należy się zalogować. Jeżeli składali Państwo wnioski w poprzednich edycjach konkursu grantowego, mogą Państwo skorzystać z tego samego loginu i hasła jak w latach ubiegłych (na formularzu istnieje możliwość przypomnienia hasła).

W przeciwnym razie po wyświetleniu formularza należy wybrać opcję zakładania nowego konta.

Formularz wniosku: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Formularz wniosku: Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)

Formularz wniosku: Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia

KONTAKT DO ORGANIZATORA KONKURSU:
Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
email: konkurs.grantowy@fdn.pl

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

Pytania w sprawie konkursu można zadawać pod adresem: konkurs.grantowy@fdn.pl

lub telefonicznie +48 22 616 02 68

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas