twitter instagram YouTube

2019-06-07
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

Grupą docelową są pracownicy gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniowie w wieku 10-18 lat.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są: 

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wartość projektu złożonego do dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 450 000 PLN do 1 360 000 PLN.

Konkurs jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać od 30 czerwca do 31 lipca 2019 roku. Przeprowadzenie kolejnych rund konkursu uzależnione jest od dostępności alokacji.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to IV kwartał 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora - kliknij TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas