twitter instagram YouTube

2019-03-26
Dotacje Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

Dotacje Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

W ramach programu można pozyskać dotacje w zakresie wspierania działań na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach jak: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia oraz polityka społeczna. Wkład własny beneficjenta formalnie nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Proces ubiegania się o dotację jest złożony z dwóch etapów.

W Programie Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga udziela dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:

 • Innowacje w edukacji,
 • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 • Priorytety ochrony zdrowia,
 • Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczelnie wyższe,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Przy ocenie projektów Zarząd Fundacji uwzględni:

 • zgodność z obszarami programowymi Fundacji,
 • innowacyjność projektu,
 • wpływ projektu na rozwiązanie problemu społecznego,
 • mierzalne rezultaty.

Termin składania wniosków:
nabór ciągły

Źródło / Więcej informacji:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

 

Kontakt:
dotacje@kronenberg.org.pl
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6137.htm

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas