twitter instagram YouTube

2019-07-25
Football People Event Grants

Football People Event Grants

Football People Event Grants to granty (do 2,5 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej.

Sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i dokoła stadionów piłkarskich w Europie. Każdego roku w październiku Sieć FARE organizuje Tygodnie akcji Football People: to seria wydarzeń, podczas których zawodnicy i zawodniczki, kluby, mniejszości etniczne, organizacje LGBT oraz aktywiści i aktywistki łączą swoje siły, aby zwalczać dyskryminację i celebrować różnorodność w piłce nożnej.

Cele konkursu

Football People Event Grants mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kto może składać wnioski

O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

Wysokość dotacji

Do 2500 euro. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów projektu. Grant zostanie przekazany w dwóch transzach, 50% przed i 50% po realizacji projektu.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 11 sierpnia do godziny 18:00.

Termin realizacji zadania

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i odbywać się w czasie tygodnia Football People Action Week, między 10 a 24 października 2019 r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/event-grants/

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas