twitter instagram YouTube

2014-03-06
Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VI edycję konkursu dotacji pt.:„Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które chcą się zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2014 r.

Głównym celem Konkursu Dotacji jest budowanie naukowego wsparcia w procesie realizacji wdrażania funduszy europejskich, pozwalające na doprowadzenie do jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Ponadto Konkurs Dotacji przyczyni się do wypracowania ram sprawnej i owocnej współpracy pomiędzy MIR a partnerami społeczno-gospodarczymi i środowiskami naukowymi, w zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami europejskimi w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Główne linie tematyczne konkursu dotacji to:

  • Polityka regionalna,
  • Polityka Społeczno-Gospodarcza,
  • Metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze innowacyjnym, realizowane w następujących formach:

a) badania naukowe lub ekspertyzy oraz prezentacja ich wyników,

b) konferencje (wkład merytoryczny w tym m.in.: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, zwiększenie oddziaływania międzynarodowego konferencji, tłumaczenia)

c) publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdrażania funduszy europejskich oraz wsparcia rozwoju regionalnego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

O dotacje mogą ubiegać się:

  • uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie,
  • pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie,
  • organizacje pozarządowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wartość dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

  • badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – do 80 000 zł
  • konferencje – do 60 000 zł
  • publikacje naukowe – do 30 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do  4 kwietnia 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania dotyczące konkursu dotacji można  kierować na adres: pytania.konkursdotacji@mir.gov.pl

Pobierz pliki:

Żródlo: www.mir.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas