twitter instagram YouTube

2014-05-21
Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin nadsyłania wniosków do 15 czerwca br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych  i technicznych,

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

5) ochrony zdrowia

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

fundacje, stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nie określono

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY:

Nie jest wymagany

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca  br .

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów na adres biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą .

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/10961

Wnioski rozpatrywane będą do 30 czerwca 2014.

Wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowalne, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas