twitter instagram YouTube

2020-10-09
Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

FUNDATOR:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie indywidualnych spotkań: uczestnicy wymiany młodzieży dofinansowanej przez PNWM, którzy nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. W spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osoby: gospodarz i do dwóch gości w wieku od 18 do 26 lat; pobyt trwa od 4 do 14 dni. Uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada. Jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę. Gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie. Gość/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty, zdjęcia, nagrania itp.) dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM. W programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;  kieszonkowe dla gościa/gości, w wysokości po 40 zł na dzień pobytu w Niemczech.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 grudnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer …. oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy2amongmillions/ .

KONTAKT:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Alzacka 18 03-972 Warszawa
Tel.: +48 22 5188910
E-mail: biuro@pnwm.org

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas