twitter instagram YouTube

2018-10-15
Konkurs minigrantów

Fundacja Fem Fund ogłasza konkurs minigrantów. Temin składania wniosków upływa 28 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Program zakłada wsparcie działalności grup i organizacji,
które:
1) skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z
różnych względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z
niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety
mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone
ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne,
osoby transpłciowe),
2) samoorganizują się, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej
społeczności (np. nie muszą prowadzić rekrutacji do swoich działań),
3) działają poza dużymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto,
Warszawa, Wrocław),
4) podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując
swoje stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie,
5) prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania
problemów.

CEL KONKURSU:

Wspieranie grup i organizacji, działających na zasadach samoorganizacji, które podejmują decyzje wspólnie o nich dyskutując, są aktywne w ramach konkretnej społeczności lokalnej i poza dużymi ośrodkami miejskimi.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wspieranie różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i/lub transpłciowych, w różnych miejscach w Polsce.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- grupy nieformalne złożone z co najmniej 3 osób,
- organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje),
które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki:

- działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w
roli kobiety, w tym : osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób
transpłciowych w Polsce;
- są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli
kobiety, w tym: osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe

- czują się związane z ruchem feministycznym,
-  odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna wysokość minigrantu to 4400 złotych. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Trmin składania wniosków upływa 28 października 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie należy zrealizować w ciągu 6 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu grantu.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/

KONTAKT:

kontakt@femfund.pl

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas