twitter instagram YouTube

2021-01-11
Konkurs na Minigranty

Konkurs na Minigranty

Celem Konkursu jest wsparcie grup i organizacji wpisujących się w priorytety Funduszu

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie grup i organizacji wpisujących się w priorytety Funduszu tj. takich, które:
- skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z różnych względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe i transpłciowe);
- samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej społeczności;
- działają poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław);
- podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie;
- prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania problemów.

 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
- grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób;
- organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje), które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki:
- działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych;
- są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez kobiety i osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety);
- czują się związane z ruchem feministycznym
- odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna wartość minigrantu to 4400 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 21 stycznia do 15 lutego 2021 roku do godz. 13.00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Z minigrantów będzie można skorzystać w terminie od 1 maja do 31 października 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/?fbclid=IwAR1mZlueNj0wSnNZuo92o0Qcd79AWajap4xrShtUhgk4AjUhdv65yjG_0ls

KONTAKT:
Fundusz Feministyczny
ul. Wspólna 61/102
00-687 Warszawa
tel. 736 060 436
kontakt@femfund.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas