twitter instagram YouTube

2020-11-23
Konkurs ofert dotyczący prowadzenia telefonu zaufania AIDS

Konkurs ofert dotyczący prowadzenia telefonu zaufania AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego p.n.: Telefon zaufania AIDS. Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2020 r., godz. 16:00.

Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu polega na prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii oferującej wszystkim chętnym anonimowe, profesjonalne poradnictwo telefoniczne przez 12 godzin dziennie z wykluczeniem godzin nocnych (wybór dni tygodnia pozostaje w gestii realizatora) w zakresie HIV/AIDS i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP) we wszystkich dziedzinach takich jak np. udzielenie wsparcia, udostępnienie podstawowej wiedzy, wskazywanie odpowiedniej placówki, instytucji, w tym adresów punktów anonimowego i bezpłatnego testowania. Usługa winna się przyczynić do upowszechniania wiedzy na temat HIV/AIDS i ZPDP, co doprowadzi do uświadomienia ryzykownych zachowań i zmniejszenia ryzyka zakażenia. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do szerokiego wachlarza poradnictwa dla osób dotkniętych problemem HIV/AIDS, ZPDP i osób zainteresowanych tą problematyką.

Na czas realizacji zadania Krajowe Centrum ds. AIDS udostępni wybranemu oferentowi numer infolinii: 801 888 448 płatny za pierwszą minutę połączenia. Pozostałe koszty połączeń ponosi Krajowe Centrum ds. AIDS.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których zadania statutowe są zbieżne ze strategią Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Szacunkowa wartość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego konkursu, w 2021 r. wyniesie: 120 000 zł. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowym własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%.

Termin składania ofert upływa 1 grudnia 2020 r., godz. 16:00. Wynik konkursu ogłoszony zostanie najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Źródło i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.aids.gov.pl/p,92,ogloszenia-konkursowe-na-2021-rok-telefon-zaufania-hivaids

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas