twitter instagram YouTube

2020-10-12
Konkurs ofert dotyczący upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Konkurs ofert dotyczący upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”.

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego pt. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne.

Celem zadania jest przeprowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych skierowanych do konsumentów.

Zadanie powinno mieć charakter interaktywny i wykorzystywać nowoczesne i adekwatne formy przekazu, które zainteresują grupę docelową projektu. Musi być możliwe do zrealizowania w warunkach epidemii, także w wypadku znacznego pogorszenia się sytuacji (np. lockdown).

Jeśli w wyniku zadania powstanie konkretny produkt (np. gra, film, konspekt lekcji, publikacja, aplikacja, gadżety itp.), powinien on nadawać się do wykorzystania w różnym czasie i miejscu także po zakończeniu zadania.

Wśród zagadnień poruszanych w ramach powyższych działań powinny się znaleźć problemy konsumenckie, z którymi konsument spotyka się obecnie lub może się spotkać w przyszłości. Szczególnie istotne są tematy cyberbezpieczeństwa, m.in. pułapki na subskrybentów, kradzież tożsamości, oszustwa na platformach społecznościowych, zakupy online, oszustwa wobec kupujących, podszywanie się pod zbiórki charytatywne.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Oferent musi być organizacją konsumencką, o której mowa w art. 4 pkt 13 ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku oferty wspólnej, ochrona interesów konsumentów musi być statutowym zadaniem wszystkich organizacji.

Zadanie należy zrealizować od dnia zawarcia umowy (prawdopodobnie w połowie listopada) do 31 grudnia 2020 r.

Na zadanie przeznaczono kwotę 415 000 zł. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia.

Ofertę należy złożyć w terminie do 2 listopada  2020 do godz. 10.00.

Komisja Konkursowa udziela wyjaśnień na pytania dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych – należy je przesłać na adres e-mail: dar@uokik.gov.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4179

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas