twitter instagram YouTube

2017-01-17
Prowadzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór dla organów prowadzących szkoły, które uczynią je Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji.

Celem konkursu
Celem konkursu jest zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Projekt zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych - Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). W ramach Projektu założono wypracowanie i przetestowanie modelu LOWE.

Na co można uzyskać dofinansowanie :
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków na  przygotowanie i uruchomienie LOWE zgodnie z opracowanym przez Grantodawcę modelem.

Kto może składać wnioski:
-osoby prowadzące lub zarządzające szkołą, która współpracuje z rodzicami, wychodzi do lokalnej społeczności podejmując dla niej różne działania,
- wójt, burmistrz, prezydent, starosta,
- prezesi stowarzyszeń, fundacji
- dyrektorzy szkół publicznych lub niepublicznych.

Termin składania wniosków:

Wnioski będą przyjmowane od 31 marca do 28 kwietnia br.

Dodatkowe informacje:
dodatkowe informacje na stronie internetowej:
http://zpp.pl/aktualnosci/zdobadz-grant-nabor-chetnych-do-prowadzenia-lokalnych-osrodkow-wiedzy-i-edukacji

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas