twitter instagram YouTube

2020-08-20
Nabór wniosków w Konkursie MKiDN o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury

Nabór wniosków w Konkursie MKiDN o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury

FUNDATOR:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

CEL KONKURSU:

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia
z zakresu upowszechniania kultury ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury
i dziedzictwa narodowego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, ubiegające się o Stypendium na realizację określonego przedsięwzięcia.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM :

3 500,00 tys. zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

18 września 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia:

  1. roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
  2. półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.;
  3. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.;
  4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

www.bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-3284.php

KONTAKT:

Departament Mecenatu Państwa MKiDN

Tel.: 22 42 10 332, 22 42 10 418

E-mail: Stypendia@mkidn.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas