twitter instagram YouTube

2020-09-09
Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami POWER2

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami POWER2

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami POWER2.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałania 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.  Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób powinno przyczynić się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Wnioskodawcą w konkursie może być podmiot, który:

  • posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami
    w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
  • posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami. 
    Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 100 000 000 zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:

1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),

2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00)

kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)

Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.

Projekt nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Konkurs realizowany jest na obszarze całej Polski. Dopuszcza się również  realizację projektu na terenie konkretnego województw/a, powiatu/owi gmin/y.

W sytuacji gdy obszar realizacji projektu obejmuje obszar całego województwa albo całego powiatu, wskazywanie odpowiednio poszczególnych powiatów albo gmin składających się na obszar realizacji projektu nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin można znaleźć pod adresem:

https://www.power.gov.pl/nabory/1-335/

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas