twitter instagram YouTube

2018-03-14
Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne

Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne

Wystartował konkurs ofert dotyczący zadań dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkańców, integrujące i budujące relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania.

Do 5 kwietnia 2018 roku organizacje pozarządowe składać mogą oferty w otwartym konkursie ofert.

Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na:

a) wspieraniu rozwoju osobistego mieszkańców obszaru rewitalizacji i budowaniu lub odbudowaniu poczucia własnej wartości

b) wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania

c) kontynuacji realizacji działań wynikających z ekspertyzy w ramach komercjalizacji pustych lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji

Na dotacje dla tych zadań w ramach powyższych konkursów przewidziano w budżecie Miasta Leszna kwotę 25.000 zł.

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/3822/pr-524-3-2018

oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna: kplewka@leszno.pl, tel. 65 529 46 35.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas