twitter instagram YouTube

2016-05-16
PZU z Kulturą

Fundacja PZU ogłosiła trzy konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „PZU z Kulturą” promujący życie kulturalne wśród dzieci i młodzieży małych miasteczek i wsi.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców, w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Dotacje można pozyskać na interesujące i rozwijające wyjazdy połączone z wizytami w instytucjach kultury (muzea, teatry, oper, galerie itp.) i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne

Konkurs skierowany jest do podmiotów, których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną wypełniając formularz w zakładce złóż wniosek w terminie do 21 czerwca 2016r. do godziny 11:59.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronach Fundacji PZU.

 

źródło: fundacjapzu.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas