twitter instagram YouTube

2020-08-03
PZU z kulturą

PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

FUNDATOR:

Organizatorem programu jest Fundacja PZU.

O PROGRAMIE:

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych  z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

CEL PROGRAMU:

Celem jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% całkowitego budżetu projektu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  1. Fundacje.
  2. Stowarzyszenia.
  3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

maks. 90%, do 15.000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 sierpnia 2020

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 15.10.2020 do 15.04.2021

DODATKOWE INFORMACJE:

https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow

KONTAKT:

Fundacja PZU

Anna Maślańska

E-mail: amaslanska@pzu.pl

Tel. 22 582 30 63

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas