twitter instagram YouTube

2015-08-07
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do dnia 25.08.2015r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami historycznych wydarzeń

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację zaplanowano kwotę w wysokości do 200 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać: do 25.08.2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej MON pod nr telefonu: 261 840 142, 261 840 175, od poniedziałku do piątku w godz.:10:00-14:00 oraz pod adresem http://www.wojsko-polskie.pl/pl/wspolpraca-wojska-ze-spoleczenstwem/zadania-zlecone/42074,otwarty-konkurs-ofert-nr-9-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-obronnosci-panstwa-i-dzialalnosci-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-8-lipca-2015.html

Termin realizacji zadania: 01.10 - 28.12.2015 r.

Termin dokonania wyboru ofert: do 10.09.2015 r

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogloszenie Otwarty Konkurs Ofert nr 9 z 8 lipca 2015 r..docx (22,52 KB)

Zalacznik nr 1 do Ogloszenia Otwartego Konkursu Ofert Nr 9.docx (52,45 KB)

 

                                                                     Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas