twitter instagram YouTube

2018-11-05
Program MKiDN – Edukacja kulturalna

Ruszył program MKiDN – Edukacja kulturalna. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Program jest skierowany przede wszystkim do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

CEL KONKURSU:

Wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Realizacja zadań edukacyjno-animacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych oraz stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników.
Priorytetowo traktowane są projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.
Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby docelowych grup odbiorców.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Min. 30.000 zł - maks. 500.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://granty.pl/1232/

KONTAKT:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Jermacz, T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

ŹRÓDŁO:

https://granty.pl/1232/?fbclid=IwAR3Ok7hacDyEXye_iAKVgKmivzYLlKvNz9N0r94Lg6m7nsos1WO0IojH_IY

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas