twitter instagram YouTube

2017-03-23
Program " Partnerstwo dla książki"

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2017 - Partnerstwo dla książki

Cele konkursu :
Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, w szczególności:
a)uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek,
b)rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych,
c)wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne;
d)wsparcie działalności księgarń stacjonarnych,
e)wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy,
f)pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy,
g)wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie :
Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań:
1)prowadzeniu szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
2)prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
3)prowadzeniu szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy;
4)promocji księgarń stacjonarnych i prowadzenia przez nie działań animujących czytelnictwo.

Kto może składać wnioski :
-biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury;
-samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne;
-organizacje pozarządowe;
-podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość doatcji :

PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU
przewidywana kwota wydatków w etapie konkursowym : 4 500 000 zł
kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym: 600 000 zł
ogółem: 5 100 000zł

 

Termin składania wniosków :  
31 marca 2017 roku

 

Dodatkowe informacje :

1.Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Szczegółowe wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa, zwanej dalej instrukcją Krok po kroku.
2.Podmioty nieposiadające numerów NIP i REGON lub posługujące się błędnym numerem NIP lub REGON nie mają możliwości założenia konta i złożenia wniosków w systemie EBOI.

Źródło oraz regulamin konkursu znajdują się TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas