twitter instagram YouTube

2017-01-02
Program dotacyjny Kultura - Interwencje 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017

Cele konkursu :
Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Na co można uzyskać dofinansowanie :
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:
1) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
3) nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
4) organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu :
1)samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych;
2) organizacje pozarządowe.  

Wysokość dotacji : 
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł. 

Termin składania wniosków :
Nabór wniosków trwa do 27 marca 2017. 
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://eboi.nck.pl/. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : http://www.nck.pl/dom-kultury-plus/318585-oglaszamy-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2017/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas