twitter instagram YouTube

2018-10-30
Programy MKiDN na rok 2019

Programy MKiDN na rok 2019

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dwadzieścia osiem programów dotacyjnych na 2019 rok. Termin naboru wniosków na każdy z nich upływa 30 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dwadzieścia osiem programów dotacyjnych na 2019 rok.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.


Przedstawiamy linki do ogłoszonych naborów wraz ze wskazaniem instytucji zarządzających.

Zachęta  Narodowa Galeria Sztuki
Teatr i Taniec Departament Mecenatu Państwa
Zamówienia kompozytorskie Instytut Muzyki i Tańca
Muzyka Instytut Muzyki i Tańca
Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Departament Narodowych Instytucji Kultury
Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Departament Narodowych Instytucji Kultury
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Edukacja artystyczna Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Edukacja kulturalna Narodowe Centrum Kultury
Kultura Dostępna Narodowe Centrum Kultury
Literatura Instytut Książki
Promocja czytelnictwa Instytut Książki
Czasopisma Instytut Książki
Partnerstwo dla książki Instytut Książki
Kolekcje muzealne Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Kultura ludowa i tradycyjna Departament Narodowych Instytucji Kultury
Ochrona zabytków archeologicznych Narodowy Instytut Dziedzictwa
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych
Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych
Badanie polskich strat wojennych Departament Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych
Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju Departament Dziedzictwa Kulturowego
Infrastruktura kultury Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Infrastruktura domów kultury Narodowe Centrum Kultury
Kultura cyfrowa Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
Rozwój sektorów kreatywnych Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
Muzyczny ślad Instytut Muzyki i Tańca
Promocja kultury polskiej za granicą Departament Współpracy z Zagranicą

ŹRÓDŁO: https://granty.pl/15338/?fbclid=IwAR1luMPrD5P8w7Tjd2q5Tyg3loMHByBJa4qIsVsipijukN6yo6W-OkXtkr0

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas