twitter instagram YouTube

2015-03-30
Współpraca dwustronna

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” zaprasza do ubiegania się o dotacje na wzmacnianie stosunków dwustronnych między Polską (czyli Państwem Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli Państwami Darczyńcami). Składanie wniosków: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 3 lutego 2014-1 grudnia 2015r.

Celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacje udzielane w ramach Programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

Partnerska współpraca dwustronna i wykorzystanie przez polskie organizacje doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych przez organizacje i instytucje z Państw Darczyńców może przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów realizowanych projektów. Dla organizacji zainteresowanych nawiązaniem współpracy dwustronnej zorganizowane zostaną, między innymi, spotkania i wizyty studyjne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podstawową formą działania Programu  jest udzielanie dotacji na projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe.  Wnioskodawcami chcącymi nawiązać lub wzmacniać stosunki dwustronne mogą być polskie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na realizację projektu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

do 65 000 PLN

Wkład własny: nie jest wymagany

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Składanie wniosków: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 3 lutego 2014-1 grudnia 2015

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.ngofund.org.pl/wspolpraca-dwustronna/

Okres wykorzystania dotacji: od daty jej przyznania do 30 kwietnia 2016 roku

Wnioski należy przygotować na odpowiednim formularzu (Nawiązanie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej) i przesłać pocztą elektroniczną na adres bilateral@batory.org.pl Wnioski rozpatrywane są w ciągu jednego miesiąca.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące przygotowywania i składania wniosków, Podręcznik dla Wnioskodawców oraz formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Terminy składania wniosków

Dokumenty do pobrania

Masz pytanie?

Szukasz organizacji partnerskiej?

Źródło: http://www.ngofund.org.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas