twitter instagram YouTube

2021-01-11
Zdrowo jem, więcej wiem

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt składa się z dwóch etapów: jesienno-zimowego i wiosennego. Zespoły, złożone z nauczyciela i uczniów, mogą dowolnie wybierać etapy, w których wezmą udział. Projekt jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. W Projekcie biorą udział Zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Zespół powinien składać się z jednej klasy/grupy i jej nauczyciela. W przypadku grup świetlicowych czy klas/grup z małą liczbą uczniów dopuszcza się Zespół złożony z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole. W przypadku Zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z Organizatorem. Zespół może składać się maksymalnie z 40 uczniów. Jedną szkołę/przedszkole może reprezentować dowolna liczba Zespołów. Projekt jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: Zerówki i klasy I, Klasy II-III. Do danej kategorii może zgłosić się Zespół złożony z uczniów odpowiadających jej wiekowo lub młodszych, a także zespół złożony z uczniów szkół specjalnych niezależnie od ich wieku. W każdym etapie jest do zrealizowania 5 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy oraz promocja danego tematu wśród rodziców i społeczności szkoły/przedszkola. Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 5 zadań. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
- osoby fizyczne;
- jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna wysokość grantu 100 000 zł;
- wartość przyznanego grantu stanowi 50% kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 stycznia 2021 r. do godz. 23:59.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej

KONTAKT:
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Żelazna 32 00-832 Warszawa
Tel.: 507 006 579
biuro@fundacjabos.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas