twitter instagram YouTube

2019-11-14
„WSPIERANIE PROJEKTÓW UPOWSZECHNIANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE”

  „WSPIERANIE PROJEKTÓW UPOWSZECHNIANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE”

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych rozwiązań ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Termin składania wniosków do 20 stycznia 2020r.

O PROGRAMIE:

Program adresowany jest do polskich związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz państwowych instytutów badawczych, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne będą mogły stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

 

 CEL KONKURSU:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji poszczególnych sportów,

3) przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

4) optymalne wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego polskich związków sportowych,

5) identyfikacja talentów sportowych.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1) obsługę: instruktorską, trenerską,

 2) dyplomy, medale, puchary,

3) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego,

4) promocję i wydawnictwa,

5) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,

6) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,

7) wyżywienie,

8) zakwaterowanie,

9) obsługę techniczną,

10) inne koszty bezpośrednie - do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym, z wyłączeniem kosztów osobowych).

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskie związki sportowe, podmioty ponadregionalne i ogólnopolskie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu 16.000.000

Wysokość wsparcia 70%

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

20 stycznia 2020r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

2.01.2020r.-31.12.2020.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kliknij tutaj 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas