twitter instagram YouTube

2015-04-01
mPotęga - program grantowy

Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, blogi edukacyjne, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga” . Termin nadsyłania wniosków - 11 maja 2015 r. Organizatorem konkursu jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program „mPotęga” ma na celu zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki do zerwania ze schematami, rutyną lekcji matematyki oraz rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania tym przedmiotem.
Druga edycja Programu „mPotęga” obejmuje: województwo mazowieckie, łódzkie oraz aż 7 nowych województw: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie i lubuskie.  

Koszty kwalifikowane:

Otrzymane dotacje mogą być wykorzystane między innymi na:

- koszty koordynacji i zarządzania projektem (koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty);

- zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów do zajęć;

- zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego o wartości nieprzekraczającej 25% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli jest to merytorycznie uzasadnione;

- koszty podróży;

- koszty druku;

- wynagrodzenia prowadzących zajęcia;

- wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

O granty mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, chcące w interesujący i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :


Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymają od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników).Wnioski przyjmowane będą do 11 maja 2015 r. za pośrednictwem strony internetowej www.mpotega.pl

Wnioski należy złożyć poprzez formularz wniosków online

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kontakt:
Biuro Programu „mPotęga”
e-mail: kontakt@mpotega.pl
tel: 724 361 204

O organizatorze programu mPotęga - www.mfundacja.pl

Fundacja mBanku (mFundacja) od roku  realizuje nową strategię „m jak matematyka”, która zakłada wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji matematycznej w Polsce.

Organizacja promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowaniu umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia, również nauki.

Fundacja realizuje strategię  poprzez dotacje, programy grantowe i stypendialne skierowane do środowisk zajmujących się matematyką: nauczycieli, społeczników oraz rodziców zaangażowanych w efektywne kształcenie swoich dzieci. Skupienie uwagi na problemie kształcenia matematyki to nowa i innowacyjna koncepcja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Działalność mFundacji dotyka istotnego problemu społecznego. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację Eurydice na piętnastolatkach, aż 20,5 proc. polskich uczniów osiąga słabe wyniki w matematyce. Jest to rezultat znacznie przewyższający średnią dla krajów OECD i niemal trzy razy gorszy niż w wypadku Finlandii, gdzie matematyki uczy się najskuteczniej. – Działania mFundacji mają na celu zmianę sposobu postrzegania matematyki wśród uczniów, pokazanie, że nie jest żmudna i trudna, ale intrygująca, ciekawa i niezmiernie przydatna w życiu– mówi Iwona Ryniewicz, prezes fundacji.– Wspierając edukację matematyczną, mFundacja realizuje niezwykle ważne zadania społeczne, ale również cel istotny z perspektywy mBanku. Matematyka to podstawa ekonomii i finansów. Budowa solidnych fundamentów wiedzy w tym zakresie będzie skutkować w przyszłości efektywnym kształceniem świadomych klientów oraz kompetentnych pracowników instytucji finansowych – dodaje.

O Fundacji Dobra Sieć – www.dobrasiec.org

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, jedną z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych w Polsce. Od samego początku prowadzi dwa programy: Moje Stypendium i E-wolontariat.

Fundacja działa głównie w Internecie, a jej najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii, jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce. Owocem tych działań jest m.in. portal mojestypendium.pl - największe źródło informacji o programach stypendialnych i konkursach edukacyjnych. Od pięciu lat Fundacja organizuje konferencje o tematyce stypendialnej oraz Konkurs na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia”.
W ramach e-wolontariatu Fundacja Dobra Sieć promuje wolontariat wykonywany przez Internet poprzez wydawanie publikacji, badań, realizację sześciu już edycji Konkursu „Odkryj e-wolontariat i trzech edycji międzynarodowego konkursu „Discover e-volunteering”, w których promowane są wartościowe projekty zaangażowania w działania społeczne wykonywane przez Internet. Jako pierwsza, i jedyna, organizacja z Polski, Fundacja Dobra Sieć została członkiem Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV (European Volunteer Centre), które zrzesza organizacje i instytucje z całej Europy aktywne na polu wolontariatu.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas