twitter instagram YouTube

2017-10-17
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Projekt grantowy " Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, jest wdrażany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1:Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie zaprasza do zgłaszania innowacyjnych pomysłów w temacie „Usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

Termin naboru: od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

O wsparcie w ramach Projektu może aplikować każdy, zarówno osoba indywidualna , jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

 Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl

 Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod nr tel.: 505820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas