twitter instagram YouTube

2017-05-22
Adamed dla seniora

Wiemy, że zachęcenie Seniorów do aktywności poza domowym zaciszem i zmotywowanie ich do korzystania z pełni życia jest wyzwaniem! Dlatego Adamed Sp. z o.o. jako firma odpowiedzialna społecznie oferuje wsparcie finansowe na ten cel. Wystarczy przedstawić swój plan na aktywizację Seniorów, a trzy najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone kwotą po 10 tysięcy złotych każdy.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą w nim uczestniczyć

 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, samorządowe instytucje kultury,organizacje kościelne, kościelne osoby prawne

 • urzędy gminy i ich jednostki budżetowe, organizacje nie posiadające osobowości prawnej (np. przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej etc), pod warunkiem, że powszechnie obowiązujące przepisy i ich wewnętrzne uregulowania nie zabraniają udziału w konkursach oraz przyjęcia nagrody pieniężnej;
 • inne podmioty, które aktywnie działają na rzecz osób starszych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest nastawiona na zysk; których celem statutowym jest prwadzenie działań na rzecz osób starszych

 

Konkurs trwa od 23 stycznia 2017 do  20 września 2017 i przeprowadzony będzie w następujących etapach:

 

 • 23 stycznia 2017 – 23 czerwca 2017 - przesyłanie prac konkursowych,
 • 24 czerwca – 19 września 2017 - weryfikacja zgłoszeń i wyłonienie laureatów konkursu
 • 20 września 2017 ogłoszenie wyników konkursu

Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać:

 • uzupełniony formularz z danymi Uczestnika,
 •  projekt konkursowy.

Projekt konkursowy musi zawierać:

 •  Prezentację dotychczasowych działań Uczestnika na rzecz osób starszych.
 •  Uwiarygodnienie powyższych działań
  (np. w postaci odnośników do materiałów prasowych, referencji).
 •  Opis działań, na jakie Uczestnik przeznaczyłby nagrodę
  w wysokości 10 000 zł brutto.
 •  Harmonogram działań.
 •  Kosztorys działań.
 •  Opis spodziewanych efektów przeprowadzonych działań.
 •  Szacowaną liczbę osób starszych, która skorzysta z prezentowanych działań.

 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie:

http://adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas