twitter instagram YouTube

2017-10-17
Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków o realizację projektów służących wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej.

Pierwszeństwo będa miały projekty dotyczące zagadnień ekonomicznych "Ekonomia wokół nas".  Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Beneficjentami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 13 rok życia i nie ukończyły 26 - tego roku życia w dniu 15 listopada 2017r.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000zł.

W programie grantowym rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały

złożone przy użyciu specjalnej aplikacji internetowej znajdującej się na stronie Fundacji - https://granty.fundacja.bzwbk.pl/

 

 

nas”.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas