twitter instagram YouTube

2016-02-08
Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs pn.” Bank Dziecięcych Uśmiechów” dla instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wnioski można składać w terminie od 1 marca do 31 marca 2016 r.

CELE PROGRAMU:

  • inwestowanie w edukację, wychowanie i rozwój talentów poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej,
  • wspieranie  inicjatyw,  w których widać indywidualne podejście do dzieci,
  • wskazywanie młodym ludziom pozytywnych wzorców, uczenie dzieci wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za swoją ojczyznę.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacje ubiegające się o mikro granty mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci.

Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

Organizacje składające wniosek powinny położyć nacisk nie tylko na wiedzę dzieci, ale także na ich wychowanie, pracę nad sobą, zaszczepianie wartości, kształtowanie wrażliwości na otaczający świat, kulturę i drugiego człowieka. Oprócz walorów edukacyjnych wszystkie działania powinny być dopasowane do konkretnej grupy beneficjentów

Projekty mogą wykorzystywać bardzo różne formy, np: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT:

W programie grantowym mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 5 tys. zł.

NABÓR WNIOSKÓW :
Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Bank Dziecięcych Uśmiechów odbędzie się w dniach:

1 marca – 31 marca 2016 r.
Wnioski można składać za pośrednictwem  aplikacji

Szczegóły dostępne są na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas