twitter instagram YouTube

2018-10-29
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłasza konkurs pod tytułem "Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!"

O PROGRAMIE: Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) ogłosiła nabór wniosków w ramach tzw. mikro grantów na działania podejmowane w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej, który odbywa się w dn. 19-25 listopada 2018 pod hasłem: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

CEL KONKURSU: Edukacja globalna w miejscowościach do 500.000 mieszkańców

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: wsparcie na organizację wydarzeń z zakresu edukacji globalnej np. w formie kampanii edukacyjnych, konkursów, gier terenowych, festynów, wystaw, spektakli, spotkań z ekspertami.
Projekty muszą być skierowane do jednej lub kilku z następujących grup docelowych – dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli, kadry akademickiej, studentów a także pracowników i wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, niepubliczne szkoły wyższe oraz izby gospodarcze.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. Dofinansowanie w ramach naboru otrzyma 25-30 projektów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dofinansowane projekty mogą liczyć na wsparcie od dwóch do pięciu tysięcy złotych. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych a wnioskodawcy mogą wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 10% w formie wkładu finansowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski  o  dofinansowanie   można   składać  on-line do 5 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekty, które uzyskają dotacje mają być zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.

DODATKOWE INFORMACJE:  https://granty.pl/15103/


KONTAKT:

ŹRÓDŁO: https://granty.pl/15103/?fbclid=IwAR1MHlbHbTcQz2aJ5m9y8lFuOYrV4L1FW4qRXuYF_rUP6wPJysitZkSU634

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas