twitter instagram YouTube

2020-10-06
Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie”.

Dofinansowanie będzie przyznane na realizację zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach i konkurencjach olimpijskich.

Programem, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Programie, objęci są wyłącznie zawodnicy – członkowie kadr narodowych polskich związków sportowych w kategoriach wiekowych młodzika i juniora młodszego, zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo.

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych oraz wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych w wyższych kategoriach wiekowych polskich związków sportowych, poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

  • polskie związki sportowe;
  • Polski Komitet Olimpijski
  • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Na realizację Programu w 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 000 zł.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas