twitter instagram YouTube

2014-02-20
Dofinansowywania posiłków w szkołach "Dobry jak chleb"

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Termin składania wniosków upływa dnia 5.03.2014 r

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie może być przeznaczone przez szkołę jedynie na udokumentowany zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja z całej Polski.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 05.03.2014 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.pfpd.org

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 14.03.2014 r.

DANE ORGANIZATORA:

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”
ul. I Armii Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia
tel./fax.: +48 58 620 42 15
e-mail: info@pfpd.org

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas