twitter instagram YouTube

2015-08-12
Dotacje – sport osób niepełnoprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w Programie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

CEL KONKURSU:

- zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym,

- zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

- przygotowanie do igrzysk paraolimpijskich,

- przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych,

- przygotowanie i udział w Mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- polskie związki sportowe 

- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach programu wynosi 14 225 000 zł. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2015-rok/1435,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2015-r-zadan-z-zakresu-sportu-wyczynowego-osob.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas