twitter instagram YouTube

2014-09-08
Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”. Wnioski należy składać do 22 września br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Wymienione wyżej rezultaty powinny zostać osiągnięte poprzez przeprowadzenie badań na temat dostępności zasobów internetowych, promowanie dobrych praktyk i rozwiązań zwiększających dostępność serwisów internetowych, organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów i spotkań poświęconych tworzeniu serwisów internetowych oraz zarządzaniu nimi. Zadanie musi mieć charakter ogólnopolski.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 2 500 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może być mniejsza niż 50 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 22 września br. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/dzialania-na-rzecz-poprawy-dostepnosci-zasobow-i-serwisow-internetowych-dla-osob-niepelnosprawnych-i-seniorow.html

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 245 55 64 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu....

szczegóły

pobierz

Zasady rozliczania ...

szczegóły

pobierz

Wzór oferty

szczegóły

pobierz

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas